Debatt: Utvisa fler utländska brottslingar!

Publicerad: 

Debatt: Utvisa fler utländska brottslingar!

Utvisningarna av utländska brottslingar måste öka. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott får utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit inom en viss tidsperiod. Men alltför få dömda brottslingar utvisas.

Den praxis som finns idag innebär att få utländska medborgare utvisas från Sverige, trots att de döms för allvarlig brottslighet. Av de utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige och döms för mord utvisas 43 procent – inte ens hälften. För rån är motsvarande andel endast 2 procent och för grov misshandel 3 procent.

Detta är helt orimligt! Utgångspunkten måste vara att den som inte är svensk medborgare och döms till fängelse ska utvisas. Det gäller inte minst brott som begås inom ramen för gängkriminalitet.

För utländska medborgare som kan utgöra ett allvarligt hot mot rikets säkerhet eller som kan förmodas vara terrorister, finns dessutom särskilda regler som innebär att utvisning är möjligt utan att han eller hon dömts för brott. Detsamma gäller om det kan befaras att denne kommer att begå terroristbrott. Detta regleras i lagen om särskild utlänningskontroll (LSU).

Utländska medborgare som är aktiva i kriminella gäng utgör ett hot mot säkerheten i det svenska samhället. Moderaterna vill därför överväga att införa en möjlighet att utvisa utländska medborgare som kan befaras begå eller medverka till grovt organiserad brottslighet – oavsett om de dömts för brott eller inte. LSU bör tjäna som förebild i det arbetet.

Utländska medborgare som begått allvarliga brott ska utvisas – då har man förverkat sin rätt att vistas i vårt land. Det får vara slut med daltandet.

Åsa Ågren Wikström
Styrelseledamot
Moderatkvinnorna i Sverige

Mest lästa