Ågren Wikström (M): använd EU-pengar till flygplatsinvesteringar i Norrland

Publicerad: 

EU:s sammanhållningspolitik har stor betydelse för utvecklingen i norra Sverige, inte minst då de fonder som sammanhållningspolitiken reglerar är viktiga för regional tillväxt och ökad sysselsättning i de fyra nordligaste länen. Åsa Ågren Wikström (M) är vice ordförande i EFNS (Europaforum Norra Sverige) och hon vill att EU-fonderna ska kunna användas bl.a. till investeringar i transport- och digital infrastruktur, t.ex. flygplatser.

Europaforum Norra Sverige har under ett möte i Bryssel tidigare i veckan antagit två positioner rörande EU:s sammanhållningspolitik och behovet av ett förstärkt regionalt perspektiv i den. Under våren 2020 pågår programmeringen av EU:s sammanhållningspolitik för 2021-2027 och EFNS befarar att det regionala perspektivet i regelverket för hur medel inom sammanhållningspolitiken får fördelas saknas.

EFNS ser positivt på att EU-kommissionen föreslår att den särskilda allokeringen för norra Sverige bibehålls. Dock påpekar nätverket att medlen måste kunna användas mer fritt av de berörda regionerna för att kunna gå till insatser som är särskilt angelägna i dessa regioner.

-Vi kan inte acceptera att EU begränsar användningsområdet för de medel som är särskilt avsatta för oss i norr. Vi måste kunna använda pengarna till t.ex. investeringar i transport- och digital infrastruktur. Ett exempel på något som vi vill göra är att använda fonderna till flygplatsinfrastruktur, säger Åsa Ågren Wikström, politisk representant från Västerbotten i EFNS.

-Vi anser att den regionala dimensionen i alla delar av sammanhållningspolitiken måste stärkas, så att regionerna ska kunna nyttja fonderna efter sina behov och unika förutsättningar, säger Richard Carstedt (S), regionråd vid Region Västerbotten och politisk representant i EFNS. Samma modell kan inte gälla inom hela EU.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtland Härjedalens gemensamma nätverk för politiska påverkansinsatser i EU-frågor.

Text: Joline Göttfert

Mest lästa