Ågren Wikström (M) omvald till EU:s Regionkommitté år 2020-2025

Publicerad: 

Åsa Ågren Wikström (M), Umeå, får förnyat förtroende i Bryssel. Hon har av EU:s ministerråd utsetts att ingå i den Europeiska Regionkommittén för åren 2020-2025. Hon nominerades av den svenska regeringen och 29 november beslutade Europeiska Unionens Råd att utse Ågren Wikström att ingå i regionkommittén. Bland övriga företrädare i den svenska delegationen finns bl.a. SKR:s ordförande Anders Knape.

Åsa Ågren Wikström är sedan tidigare vice gruppledare för Moderaterna i Region Västerbotten. Hon ingår i SKR:s EU-beredning och har uppdrag i EU:s Regionkommitté sedan 2015.

– Beslut på EU-nivå har ofta tydlig påverkan på det lokala och regionala beslutsfattandet. Det känns mycket positivt att ha blivit omvald för en ny mandatperiod i EU:s Regionkommitté. Mina uppdrag inom Region Västerbotten och SKR passar som hand i handske med Regionkommittén i Bryssel, säger Ågren Wikström i en kommentar.

Ågren Wikström fortsätter:
– Vi moderater är den tydligaste rösten inom Regionkommittén för att de pengar som finns i systemet ska användas så effektivt som möjligt, vi motarbetar förslag om ytterligare byråkrati och administrativa bördor. Vi slåss också mot de krafter som tror att EU skulle bli bättre genom egen beskattningsrätt, som kan beslutas över huvudet på enskilda medlemsländer.

Under innevarande mandatperiod har Ågren Wikström ingått i CIVEX-utskottet. Ett av Regionkommitténs sex utskott. Utskottet ansvarar bl.a. för frågor kopplade till styresformer, medborgarskap, institutionella frågor och yttre förbindelser. Hur utskottsfördelningen kommer att se ut under den kommande mandatperioden avgörs på ett sammanträde i Bryssel i februari.

Fakta om Regionkommittén:

Europeiska Regionkommittén är ett rådgivande organ inom EU, bestående av 350 regionala och lokala politiker. Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare från EU:s alla 28 medlemsstater. Kommittén inrättades 1994 genom Maastrichtfördraget och har i uppdrag att involvera de regionala och lokala myndigheterna i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Kommittén yttrar sig till EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet i olika förslag som kan beröra regioner, och kommuner. De kan också ta egna initiativ till yttranden.

Text: Joline Göttfert