Åsa Ågren Wikström (M) utsedd till nytt uppdrag i Regionkommittén i EU

Publicerad: 

Åsa Ågren Wikström (M) har blivit utsedd till rapportör i Regionkommittén i EU gällande översynen av lagstiftningsförslaget för EU:s medlemsstaters markanvändning, skogsbruk och jordbruk (LULUCF). Det är frågor av stor betydelse i synnerhet för norra Sverige kopplat till både skogs- och jordbruket.

Ågren Wikströms uppdrag som rapportör är att arbeta fram den europeiska regionala och lokala nivåns synpunkter, förslag till ändringar och perspektiv på lagstiftningsförslaget från EU-kommissionen.

EU:s mål är att bli klimatneutralt till 2050 och översynen av den s.k. LULUCF-förordningen och förordningen om ansvarsfördelning är en del av paketet ”Fit for 55”, som syftar till att stärka sektorns bidrag till den ökade övergripande klimatambitionen som finns inom EU.

– Det känns förstås både stimulerande och utmanande att ha fått uppdraget att vara rapportör för Regionkommittén i denna viktiga fråga som har stor betydelse för Sverige och Europa i allmänhet, och norra Sverige i synnerhet, säger Ågren Wikström.

I förslaget från EU-kommissionen till ändring av förordningen gällande markanvändningen, skogsbruket och jordbruket, så föreslår man ett kollektivt förbindande till klimatneutralitet 2035.

Åsa Ågren Wikström är även vice ordförande för Europaforum Norra Sverige (EFNS) som också har jobbat med denna fråga och lämnat gemensamma synpunkter från de fyra nordligaste länen i Sverige. Även EFNS står bakom EU:s mål att bli klimatneutralt till 2050 och välkomnar revideringen av LULUCF.

-Det kommer att innebära omfattande förändringar jämfört med dagens regelverk och det är viktigt att man ser detta som en helhet och att jord- och skogsbruket långsiktigt får förutsättningar att inriktas på en hållbar produktion, inte enbart att öka kolinbindningen, säger Ågren Wikström.

LULUCF = Land Use, Land Use Change and Forestry

Text: Joline Göttfert

Mest lästa