Debatt: Utvisa fler utländska brottslingar!

Publicerad: 

Debatt: Gå från ord till handling – utvisa fler utländska brottslingar!

Noterar att statsminister Magdalena Andersson (S) nu vill att Sverige ökar tempot när det gäller att utvisa fler utländska brottslingar. Ja, men gå från ord till handling i så fall – Socialdemokraterna har ju styrt Sverige i snart åtta år!

Utvisningarna av utländska brottslingar måste öka. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott får utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit inom en viss tidsperiod. Men alltför få dömda brottslingar utvisas.

Den praxis som finns idag innebär att få utländska medborgare utvisas från Sverige, trots att de döms för allvarlig brottslighet. Av de utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige och döms för mord utvisas 43 procent – inte ens hälften. För rån är motsvarande andel endast 2 procent och för grov misshandel 3 procent.

Detta är helt orimligt! Utgångspunkten måste vara att den som inte är svensk medborgare och döms till fängelse ska utvisas. Det gäller inte minst brott som begås inom ramen för gängkriminalitet. För utländska medborgare som kan utgöra ett allvarligt hot mot rikets säkerhet eller som kan förmodas vara terrorister, finns dessutom särskilda regler som innebär att utvisning är möjligt utan att han eller hon dömts för brott.

Utländska medborgare som begått allvarliga brott ska utvisas – då har man förverkat sin rätt att vistas i vårt land. Det får vara slut med daltandet.

Åsa Ågren Wikström
Ordförande
Umeå Centrala Moderatförening

Mest lästa