Låt andra yrkesroller ta större ansvar för sjukvården

2016-02-08 10:23

Nyheter

Debatt. Det är extremt tydligt att landstingets personal inte får jobba på höjd av sin kompetens utan utför en rad arbetsuppgifter som andra yrkesgrupper kan göra i stället.

Sjukvårdens personal är i dag numera färre till antal men har aldrig bestått av så många läkare …