Budgetbråk i regionen mellan Alliansen och rödgröna majoriteten – “rödgröna skjuter problemen framför sig”

2020-06-02 8:36

Nyheter

Alliansen lägger en gemensam budget för region Västerbotten som alternativ till den rödgröna majoritetens. Coronakrisen innebär många osäkra faktorer för regionens ekonomi och Alliansen menar att man lägger en alternativ budget för ansvar i en svår tid.

Alliansen menar på att det inte längre går att blunda för verkligheten att regionen har kraftiga problem med ekonomin. Till skillnad från den politiska S-majoriteten väljer Alliansen att inte skjuta de ekonomiska problemen framför sig. Återställandet av år 2019 underskott anser alliansen ska börja återställas under 2021 och inte skjuta det framåt till år 2022 som den sittande majoritet föreslår.

– Regionen dras med stora ekonomiska problem och det är inte längre att fortsätta skjuta strukturella problem i ekonomin på hundratals miljoner framför sig år efter år, säger Sandström (M) regionråd i opposition.

Region Västerbotten lämnade förra året med ett rekordstort underskott på nära en halv miljard för andra året i rad. Coronapandemin innebär såklart utöver den svåra ekonomiska situationen en svår situation för personalen i sjukvården. Därtill så byggs det upp en stor vårdskuld i form av uppskjutna behandlingar.

– Alliansen lägger ett 30-tal uppdrag till nämnderna för att uppnå en bättre ekonomisk styrning såsom en ny ekonomisk modell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna, mer självstyre för sjukhusen och fler vårdval. Verksamheterna behöver också få bättre planeringsförutsättningar genom att erhålla en realistisk budget utifrån faktiska behov och förutsättningar, säger Sandström (M) regionråd i opposition.

Bland satsningarna finns fler karriärvägar för personalen genom fler vidareutbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare, stärkt ambulansvård i länet, primärvårdsreform med en omställning till en mer nära vård, minskad psykisk ohälsa, särskild satsning på att korta vårdköer efter coronapandemin och stärkt kollektivtrafik.

Alliansen lägger även besparingar och förslag för ökade intäkter för att finansiera sina satsningar. Bland förslagen finns är fokus att spara på det som inte är direkt sjukvård genom att minska den centrala administrationen såväl personal som regler och riktlinjer, bättre samordning av sjukresor, centrala anslag, minskning av köp av konsulttjänster, bättre avtalsuppföljning och minskning av förhyrda lokaler.

Text: Anton Bergström