Debatt: Rusta snabbt upp försvaret och gå med i Nato!

Debatt: Rusta snabbt upp försvaret och gå med i Nato! Ryssland hotar såväl sina grannländer som hela den fria världen. Europa befinner sig just nu i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på årtionden. Den aggressivitet och krav på en ny säkerhetsordning som Putin och Ryssland framför måste bemötas tydligt. Försöket att styra vilka länder som ska […]

Debatt: Rusta upp vägnätet i norra Sverige!

Debatt: Rusta upp vägnätet i norra Sverige! Det svenska vägnätet är en viktig del av landets infrastruktur. Mer än 8 av 10 transporter sker på väg. Men det förslag till nationell plan för infrastrukturen för åren 2022–2033 som Trafikverket presenterade den 30 november, är en riktig kalldusch. Jag hoppas att alla remissinstanser och politiska företrädare […]

Debatt: 28 kommuner sänker skatten, men tyvärr inte högskattekommunen Umeå!

Debatt: 28 kommuner sänker skatten, men tyvärr inte högskattekommunen Umeå! Jag läser i Dagens Samhälle att 28 kommuner har valt att sänka kommunalskatten för år 2022. Tyvärr ingår inte högskattekommunen Umeå i denna skara. Trots massiva ekonomiska överskott, och en välfylld resultatutjämningsreserv. Umeå kommun har som bekant en extremt hög kommunalskatt. Sämst – eller värst […]

Debatt: Sverige behöver maktskifte och en borgerlig regering!

Debatt: Sverige behöver maktskifte och en borgerlig regering! Så blev Magdalena Andersson (S) till slut ny statsminister. Men efter att ha varit med och styrt landet i sju år i rad, med ökad brottslighet och segregation som resultat, presenterar Andersson inte ett enda nytt förslag för att lösa samhällsproblemen i sin regeringsförklaring. Utvecklingen i vårt […]

Debatt: Utvisa fler utländska brottslingar!

Debatt: Gå från ord till handling – utvisa fler utländska brottslingar! Noterar att statsminister Magdalena Andersson (S) nu vill att Sverige ökar tempot när det gäller att utvisa fler utländska brottslingar. Ja, men gå från ord till handling i så fall – Socialdemokraterna har ju styrt Sverige i snart åtta år! Utvisningarna av utländska brottslingar […]

Moderaterna enda parti att rösta ja till förslag om kamerabevakning

Förra året lämnade M-politikerna Stefan Nordström och Marianne Löfstedt in en motion till Umeå kommunfullmäktige om att Umeå kommun ska kamerabevaka särskilt brottsutsatta platser i Umeå. Enligt M-förslaget ska tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram ett program för hur kamerabevakningen ska användas på brottsutsatta platser och skapa ökad trygghet på offentliga platser. Det […]

Debatt: Utvisa fler utländska brottslingar!

Debatt: Utvisa fler utländska brottslingar! Utvisningarna av utländska brottslingar måste öka. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott får utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit inom en viss tidsperiod. Men alltför få dömda brottslingar utvisas. Den praxis som finns idag innebär att få utländska medborgare utvisas från […]

Ågren (M): Provocerande och oseriöst med nedläggning av Bromma flygplats. Utredningen borde kastas i papperskorgen.

I april meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen planerade att snabbavveckla Bromma flygplats. Regeringen tillsatte en utredning som nu presenterat sitt resultat. Utredaren menar att Bromma flygplats kan avvecklas redan år 2025. Ett besked som direkt fått hård kritik, bl.a. från moderata kommunalrådet Anders Ågren i Umeå, som menar att Bromma är av nationell […]

M-krav om att möjliggöra ökat byggande av villor i Umeå fick positiv respons

I samband med måndagens fullmäktige diskuterades bristen på bostäder i Umeå. Bristen gäller inte bara lägenheter utan även i stor utsträckning småhus. Moderaterna hade lyft frågan om bristen på nyproduktion av villor. Kommunalrådet Anders Ågren (M) ville se att fler områden öppnas upp för byggande av småhus. Umeå kommun har som målsättning att bygga 2000 […]

Besked: Umeå kommun ska bjuda in båtlivets företrädare till dialog

I samband med måndagens fullmäktigesammanträde diskuterades de dåliga förutsättningarna för båtlivet i Umeå. Fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S) gav, i en interpellationsdebatt, besked om att han och Socialdemokraterna var beredda att bjuda in företrädare för båtlivet till en fördjupad dialog om situationen. Ett besked som välkomnades bl.a. av moderata kommunalrådet Anders Ågren. – Umeå behöver […]