Debatt: Rusta snabbt upp försvaret och gå med i Nato!

Publicerad: 

Debatt: Rusta snabbt upp försvaret och gå med i Nato!

Ryssland hotar såväl sina grannländer som hela den fria världen. Europa befinner sig just nu i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget på årtionden. Den aggressivitet och krav på en ny säkerhetsordning som Putin och Ryssland framför måste bemötas tydligt. Försöket att styra vilka länder som ska få gå med i Nato eller ej, måste avvisas.

Ryssland har sedan tidigare visat att landet inte väjer för att använda militära medel för att rita om Europas gränser. Angreppen på Georgien och Ukraina och den illegala annekteringen av Krim utgör mycket allvarliga brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen.

Sverige måste i snabb takt stärka försvaret, på alla nivåer. Arbetet med att stärka den nationella försvarsförmågan måste intensifieras – hotet från Ryssland finns här och nu. För att Sverige ska stå starkt i en allt oroligare omvärld behövs tydligt ökade försvarsanslag och ett fullvärdigt Natomedlemskap.

Ett Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet. Som medlem i försvarsalliansen skulle Sverige vara en del av Natos kollektiva försvar med solidariska försvarsgarantier som delas med 30 andra länder. Då skulle vi veta att vi får stöd vid ett väpnat angrepp. Ett medlemskap skulle också ge Sverige tillträde till Natos gemensamma försvarsplanering.

Hoten i vår omvärld blir allt tydligare. Rusta upp försvaret och gå med i Nato!

Anders Ågren
Förbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Mest lästa