Ågren (M): Provocerande och oseriöst med nedläggning av Bromma flygplats. Utredningen borde kastas i papperskorgen.

Publicerad: 

I april meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen planerade att snabbavveckla Bromma flygplats. Regeringen tillsatte en utredning som nu presenterat sitt resultat. Utredaren menar att Bromma flygplats kan avvecklas redan år 2025. Ett besked som direkt fått hård kritik, bl.a. från moderata kommunalrådet Anders Ågren i Umeå, som menar att Bromma är av nationell betydelse och viktig för inrikesflygets funktion.

– Inrikesflyget måste fungera även efter pandemin. Flyget spelar en viktig roll för att kunna knyta samman hela Sverige. Det är både provocerande och oseriös att under en pågående pandemi, där flygandet självklart har påverkats negativt, komma med förslag om att snabbavveckla Bromma. Varför denna brådska? Kapaciteten på Arlanda måste säkras och byggas ut, innan man börjar diskutera framtiden för Bromma, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

– Regeringen äventyrar återstarten av inrikesflyget i sin iver att lägga ned Bromma flygplats. Regeringen går dessutom emot en majoritet i riksdagen, som vid två tillfällen markerat mot dessa planer. Senast i maj så meddelade en majoritet i riksdagens Trafikutskott att ett beslut om framtiden för Bromma flygplats kan tas tidigast när flygbranschen återhämtat sig efter pandemin. Så kasta denna utredning i papperskorgen, avslutar Ågren.

Text: Joline Göttfert

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin