Flera partier i Umeå vill stoppa stödet till Ibn Rushd

2020-11-05 16:19

Nyheter

På budgetfullmäktige i Umeå föreslog Moderaterna att kulturnämnden skulle uppdras att sluta ge studieförbundet Ibn Rushd ekonomiskt stöd. Moderaterna menar att anledningen till att Ibn Rushd inte borde få ekonomiskt stöd är att det finns kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet. En rapport från …

Beslut om ökad andel lokalproducerat i Umeå kommun

2020-11-03 15:34

Nyheter

På förra veckans budgetfullmäktige i Umeå beslöt man om budget och uppdrag för 2021. Ett av Moderaternas förslag till uppdrag gick igenom: att öka andelen lokalproducerat i Umeå kommuns upphandlingar. En majoritet av kommunfullmäktigeledamöterna stöttade uppdraget och därmed bifölls förslaget. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot …

Starkt delårsresultat för Umeå kommun kopplas till coronapandemin

2020-10-28 10:57

Nyheter

Umeå kommunkoncern redovisar ett positivt resultat på 589 miljoner kronor, varav kommunens resultat ingår med 366 miljoner kronor. Det visar en delårsrapport från perioden januari till augusti 2020. Detta enligt ett pressmeddelande från Umeå kommun.

– Det är självklart ett väldigt glädjande resultat för Umeå …