M föreslår sänkt skatt för umeåborna 2017

Publicerad: 

 

Under måndagen presenterade Moderaterna i Umeå sin alternativa budget för Umeå kommun år 2017 vid en presskonferens. Det var ett tydligt tillväxtfokus – insatser för fler företagsetableringar, fler bostäder och en sänkt kommunalskatt fanns bland förslagen.

– Umeå saknar idag ett tydligt politiskt ledarskap. För tredje året i rad går Umeå kommun mot ett negativt resultat. Trots två kronor högre skatt än jämförbara kommuner, så lyckas inte de styrande Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet få ekonomin att gå ihop. Vi behöver mer ordning och reda i den kommunala ekonomin, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

I Moderaternas budgetförslag sparar man på kulturnämnden, tekniska nämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsens anslag för att nämna några delar. En försäljning av kommunens ”tomma lokaler” till ett värde av 20 mkr, avveckling av Kvinnohistoriskt Museum för 12 mkr samt en lång rad av andra förslag. Totalt besparingar för 80 mkr jämfört med de styrande partierna. Det frigör ett utrymme som dels möjliggör återbetalning av tidigare års negativa resultat, en sänkning av kommunalskatten med 20 öre samt ett starkare resultat på slutraden än S/MP-förslaget.

– För det första måste vi återställa tidigare års negativa resultat. Sedan är det hög tid att sänka skatten i Umeå! Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Oftast glöms det bort i den allmänna debatten att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler, säger Ågren.

En extra satsning på 5,6 mkr för att få fart på bostadsbyggandet, genom att stärka upp kommunens möjligheter att snabbare handlägga detaljplaner och annat finns med i budgetförslaget. Likaså avyttring av 1/3 av AB Bostadens bestånd av hyresrätter, i likhet med vad S-styrda Luleå, Skellefteå och Östersund har påbörjat. Frigörandet av pengar ska användas dels till ökade underhållsinsatser av befintligt bestånd, dels en ökad nyproduktion av hyresrätter.

FullSizeRender

Utöver de konkreta budgetsiffrorna föreslås Moderaterna 49 olika uppdrag i övrigt. Bland det som sticker ut är ifrågasättandet av EN förvaltning som Umeå kommun införde 1 januari år 2010, då 12 olika förvaltningar slogs ihop till en. Det har efter sex och ett halvt år visat sig vara ett stort misslyckande. Inga besparingar, sämre stöd och ”stuprören” som man ville få bort mellan verksamheterna har bara blivit starkare.

Bland övriga förslag lyfter det moderata kommunalrådet Ågren fram förslaget att alla kommunala skolor ska bli intraprenader vilket förklaras vara en form av ”kommunala friskolor”, införande av betyg från årskurs 4, obligatoriskt val av skola för alla elever, samt införande av lärarassistenter på skolorna för att avlasta lärarna från administrativa arbetsuppgifter.

Sedan återkommer en rad mer eller mindre kända förslag från Moderaterna i Umeå: införande av kameraövervakning av brottsutsatta platser i Umeå, motverkande av tiggeri i de centrala delarna av Umeå, återinförande av friskvårdstimme för alla kommunanställda för att motverka sjukfrånvaron, försäljning av samtliga kommunala lägenheter i Hemavan, inklusive de som ägs av kommunala bolag.

Kommunfullmäktige sammanträder den 20 juni och beslutar om Umeå kommuns budget för 2017.

Mest lästa