Hans Lindberg (S) får skarp kritik av Justitieombudsmannen

2019-12-20 8:03

Nyheter

På torsdagen meddelade Justitieombudsmannen i ett beslut att kommunstyrelsens ordförande i Umeå, Hans Lindberg (S), får kritik på flera punkter. Detta efter att Lindberg år 2018 efterforskade SVT:s källor vid en intervju.

Lindberg har i strid med efterforskningsförbudet i svensk lag, gjort otillåten efterforskning av uppgiftslämnare vid intervju med SVT. Justitieombudsmannen ifrågasätter även Hans Lindbergs ”förståelse och respekt för reglerna om meddelarfrihet och efterforskningsförbud”. Lindberg får kritik för sina uttalanden även i en senare intervju.

I en kommentar till SVT Västerbottensnytt säger Hans Lindberg att han tar till sig av kritiken.

Moderata kommunalrådet Anders Ågren ser allvarligt på JO:s beslut, och den kritik som riktas mot Lindberg. Ågren kommenterar:

– Detta är naturligtvis mycket allvarligt. I Sverige är det förbjudet för myndigheter och andra offentliga organ att efterforska vem eller vilka som lämnat uppgifter till massmedia. I grundlagen finns inskrivet om skydd för källor som vill lämna information, avsett för publicering. En myndighet kan och får inte börja göra efterforskningar kring vem som lämnat uppgifterna.

– För mig är detta en självklarhet. Självklart ska inte politiker, eller andra representanter för myndigheter, efterforska källor från massmedia. Lika lite ska någon anställd i kommunen ska behöva oroa sig för dylikt, avslutar Ågren.

I det aktuella ärendet med Hans Lindberg, så varnar Justitieombudsmannen i sin beslutsskrivelse för att tjänstemän kan skrämmas till att inte använda sin meddelarfrihet: ”En företrädare för det allmänna ska inte uttrycka sig som att han eller hon skulle vara beredd att efterforska källor i vissa situationer. Sådana uttalanden kan i förlängningen leda till att tjänstemän inte vågar utnyttja sin meddelarfrihet.”

Text: Joline Göttfert