Ågren (M) vill se fortsatt arbete för att återetablera ett regemente i Umeå

2020-08-17 9:00

Nyheter

Under sommarn kom nyheten som tyder på att Umeå inte är aktuell för nytt regemente när försvaret ska återupprustas. Istället pekades Östersund och Kristinehamn/Villingsberg ut som nya tänkbara orter av regeringen, utöver tidigare kända Arvidsjaur och Göteborg. Detta har fått kommunalrådet Anders Ågren (M) att reagera, och han lyfter frågan till Umeå kommunfullmäktige.

Ågren vill se ett fortsatt politiskt arbete och mobilisering på alla nivåer för att dels återupprätta ett regemente i Umeå, dels fortsätta stärka redan befintlig militär verksamhet vid Umeå Garnison.

– Den svenska försvarsförmågan måste stärkas. Umeå har goda förutsättningar att spela en viktig roll i det arbetet. Det finns redan befintlig militär verksamhet här, en etablerad infrastruktur och därmed goda möjligheter att ta emot nya rekryter och bedriva både bredd- och specialistutbildning. Vi måste nu fortsätta jobba målmedvetet och långsiktigt med den här viktiga frågan, säger Anders Ågren i en kommentar.

Förra året föreslog försvarsberedningen en utökad grundorganisation, med återupprättande av två regementen: Norrlands dragonregemente (K4) i Arvidsjaur samt ett regemente i Göteborg. Ytterligare två regementen för utbildning av territoriella förband föreslogs, men utan utpekade orter. Umeå anmälde sitt intresse för att bli lokaliseringsort för ett av regementena.

I ett brev till Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten, skrev kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) att ett nytt regemente borde placeras i Umeå. Detta då Umeå redan idag har befintlig försvarsverksamhet och det därmed skulle vara enkelt att snabbt bygga upp ytterligare militär närvaro. Umeå ligger också strategiskt placerat rent geografiskt.

Den moderata riksdagsledamoten Edward Riedl lyfte även frågan om Umeå som lokaliseringsort för nytt regemente i en interpellationsdebatt i riksdagen med försvarsministern hösten 2019.

I januari i år ställde sig försvarsminister Peter Hultqvist (S) bakom försvarsberedningens förslag om att utöka värnplikten och öppna en rad nya flottiljer och regementen. Regeringen har under sommaren fattat beslut om direktiv till Försvarsmakten att ta fram ett kompletterande budgetunderlag för 2021, med slutdatum 24 juli 2020. I uppdraget står bland annat att en artilleriutbildning ska förläggas till Kristinehamn/Villingsberg och att ett nytt regemente ska etableras i Östersund under perioden 2026-2030.

Beskedet innebär att Umeå inte finns med i regeringens övervägande gällande nya etableringsorter, men inga beslut är fattade i riksdagen ännu. Regeringen siktar på att lägga fram en försvarspolitisk proposition i höst om den försvarspolitiska inriktningen 2021-2025.

I en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) undrar Anders Ågren (M) om Lindberg kommer att fortsätta att arbeta politiskt för att återetablera ett regemente i Umeå. Ågren ställer också frågan om Lindberg är beredd att fortsätta arbeta för att stärka redan befintlig militär verksamhet inom Umeå Garnison, däribland Totalförsvarets Skyddscentrum.

Frågan kommer upp på fullmäktige den 31 augusti.

Text: Joline Göttfert