Kritik mot förslaget om 6 timmars arbetsdag

2017-01-16 13:35

Nyheter

Vänsterpartiet har länge drivit frågan och nu står det klart att experimentet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön ska genomföras. Alliansen i landstinget är mycket kritiska till försöket. Allianspolitikerna menar det finns mer angelägna satsningar för att landstinget ska bli en mer attraktiv arbetsgivare

Socialdemokraterna får kraftig kritik från Lotteriinspektionen

2017-01-12 16:16

Nyheter

Idag riktar Lotteriinspektionen kraftig kritik mot socialdemokraterna, enligt Dagens Media, för att de mörkar att det är socialdemokraterna som står bakom lotteriverksamheten och tjänar stora pengar på Kombilotteriet. Socialdemokraterna och deras ungdomsförbund, SSU, äger tillsammans Kombilotteriet. Det är en lotteriverksamhet som årligen omsätter mer än

Vill se mer lokalproducerat i upphandlingarna

2017-01-10 18:53

Nyheter

Umeå kommun antog vid senaste fullmäktigesammanträdet en ny inköps- och upphandlingspolicy. Det är en revidering av en policy som antogs år 2011. Förhoppningen är att det ska kunna resultera i en ökad andel närproducerat i Umeå kommuns upphandlingar.

Liksom tidigare lyfter man i policyn fram …

M-krav: GPS-övervaka utländska lastbilar

2016-12-20 11:47

Nyheter

Det blir allt större press på de svenska åkeriföretag som sköter sig och betalar sina skatter och avgifter. Sverige har hög beskattning av personal, drivmedel och av företag. Dessutom kontrolleras svenska företag mycket noggrant på flera nivåer. Ett exempel är kör och vilo-tider där kontrollen …

Svår personalbrist i Skellefteås deltidsräddningstjänst – politiska krav på åtgärder

Nyheter

Det är tufft att rekrytera personal till Skellefteå kommuns deltidsräddningstjänst. Därför startar kommunen vid årsskiftet en rekryteringskampanj för att locka fler till räddningstjänsten. Samtidigt kommer det nu politiska krav, från Moderaterna, att kommunen ska se över villkoren för dem som arbetar som deltidsbrandmän.

Under de …