Kvinnors sjukvård måste tas på större allvar menar Moderaterna

Moderaterna i Region Västerbotten har nyligen lanserat sitt valmanifest. Där lyfter de frågan om att förbättra och utveckla sjukvården för kvinnor i länet.

Publicerad: 

– I vad som betraktas som ett av världens mest jämställda länder har vi ännu inte en jämställd hälso- och sjukvård. Sjukdomar som främst drabbar kvinnor har länge varit underprioriterade,  vilket lett till att många kvinnor lider i onödan. Det säger Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition.

Moderaterna lyfter i sitt valmanifest att sjukdomar och åkommor som drabbar främst kvinnor varken har tagits eller tas på allvar. Det gäller bland annat endometrios och migrän.

– Vi vet också att kvinnor många gånger behöver överdriva sina symtom och sin smärta för att bli tagna på allvar och få hjälp i stället för att viftas bort. Kvinnor som söker för smärta hänvisas ofta till psykiatrin eller de psykosociala teamen i stället för att erbjudas smärtlindring och utredning. Detta är fullständigt oacceptabelt, säger Sandström (M) i en kommentar.

Moderaterna menar att kvinnors sjukvård i regionen systematiskt har nedvärderats. För något år sedan lades specialistkliniken för kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp ned (ASTA-mottagningen). Att få ett snabbt och professionellt omhändertagande när någon drabbats av sexuellt våld är viktigt, anser Moderaterna, som vill starta upp ASTA-mottagningen igen.

Hela förlossningsvården före, under och efter graviditet är något som behöver prioriteras högre, enligt Moderaterna. Partiet vill säkra förlossningen vid alla tre sjukhus i länet och att de är öppna året runt och dygnets alla timmar. För att åstadkomma det krävs en rimlig arbetsmiljö som gör att fler barnmorskor vill komma samt stanna inom förlossningsvården. Målsättningen med en barnmorska per aktiv födande kvinna är något Moderaterna vill se komma på plats.

– Kvinnors sjukvård är mycket högt prioriterat av oss för att vi ska kunna få en jämlik hälso- och sjukvård i Västerbotten. Det är dags att påbörja det långsiktiga arbetet så att kommande generationers kvinnor slipper denna orättvisa, säger Sandström (M) avslutningsvis.

Joline Göttfert