Foto: Pressfoton

Byter parti från S till M

Elias Sundberg, Christer Lindvall och Sofie Wiklund. En norrbottning, en västerbottning och en dalkulla. Gemensamt hos alla tre är att de är tidigare socialdemokrater som bytt parti – till Moderaterna. Nyheter i Västerbotten har intervjuat två av dem.

Publicerad: 

Det är i samband med Ulf Kristerssons besök i Umeå som Nyheter i Västerbotten träffar Sofie Wiklund och Christer Lindvall. Båda två tidigare Socialdemokrater men som numera kämpar för en moderat valseger i höstens val.

Christer Lindvall är tidigare socialdemokratisk partiombudsman i Umeå och fd. ordförande för Umeå Arbetarekommun. 

       Jag lämnade Socialdemokraterna för att arbeta politiskt med ambitionen att bidra till att skapa ett hållbart samhälle för framtiden. Gängkriminaliteten ökar och parallellsamhället är utbrett. Här saknar det socialdemokratiska partiet lösningar samtidigt som Moderaterna har de bästa förslagen för att komma till rätta med brottsligheten, säger Lindvall (M). 

Wiklund – 15 år som socialdemokrat

Wiklund har en bakgrund i SSUVid 19 års ålder gick hon med i ungdomsförbundet i Sundsvall, något som var starten på ett 15 år långt engagemang inom Socialdemokraterna. 

Under tiden i Socialdemokraterna utbildade hon hundratals LO-fackliga, var politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Borlänge och skrev ledare i tidningen Dalademokraterna tillsammans med Göran Greider från 2004 till 2012. 

       Mina föräldrar arbetade som industriarbetare och undersköterska och jag har arbetat både inom stålindustrin, på kafé och på SSAB i Borlänge. I min värld fanns då inget annat alternativ än att bli socialdemokrat, säger Wiklund (M). 

Alltid något som skavde

Resan inom socialdemokratin varade i 15 år för Wiklund. För sju år sedan lämnade Sofie Wiklund Socialdemokraterna och processen att erkänna för sig själv att hon är moderat har varit lång. 

       Jag brukade länge säga, innan jag insåg att mitt hjärta också är moderat, att min hjärna är moderat och mitt hjärta socialdemokratiskt. 

En avgörande händelse i beslutet av att lämna Socialdemokraterna var när Wiklund tog anställning som vuxenutbildningschef på Falu kommun mellan åren 2018 och 2021. 

       När jag tillträdde min tjänst ställdes jag genast inför en orimlig ekvation – kommunens femton största arbetsgivare hade svårt att hitta arbetskraft, samtidigt som det fanns 2253 arbetslösa i kommunen. Arbetskraftsbristen var akut och något behövde göras. Jag arbetade därför fram ett förslag om att vuxenutbildningen skulle få ett uppdrag att bidra till den lokala kompetensförsörjningen. Min moderata utskottsordförande sa: ”Gå först, gå dit ingen annan gått förut”.

Samarbete – inte fiendskap – mellan det privata och offentliga

Wiklund menar att synen på samhället i grunden är olika utifrån ett socialdemokratiskt eller moderat perspektiv. 

       Inom socialdemokratin delar man upp samhället i onda och goda. S tänker alltid att en arbetsgivare är ond och en arbetstagare är god. Den synen fungerar inte om man vill lösa samhällsproblem. För att lösa den akuta arbetskraftsbristen i Falun införde vi yrkesförberedande utbildningar med integrerad SFI på heltid, för att signalera att i Sverige jobbar man. 

Genom att kombinera SFI med kortare utbildningar på 2–12 veckor var konceptet framgångsrikt och resulterade i att 88 procent av de nyanlända i etableringen studerade i vuxenutbildningen. Rikssnittet var samtidigt 14 procent. 

       Jag minns särskilt en man som närmade sig 40 år och aldrig haft ett riktigt jobb. Tack vare utbildningen, där arbetsgivaren var en aktiv part, blev han tillsvidareanställd på en fabrik. Han har bidragit till att öka företagets produktivitet – och i dag handleder han nya medarbetare.

Wiklund säger att hon fick en tankeställare när hon insåg att den socialdemokratiska parollen ”lika för alla” sällan fungerade för någon. 

       Vi tvingade aldrig in människor i en lång utbildningskedja där de skulle gå en SFI-kurs i taget, läsa in grundskola och gymnasium och därmed sitta flera år i skolbänken. I stället tog vi den effektivaste vägen till arbete. Våra insatser bidrog till att sänka arbetslösheten i Falun 2019. Arbetslinjen fungerade – och så borde det fungera i hela Sverige.

En tidigare socialdemokratisk avsky mot privatiseringar övergick sakta till insikten att det privata näringslivet är en förutsättning för välfärden. Vidare berättar Wiklund att de privata utbildningsaktörerna höll högre kvalitet på utbildningarna än kommunen och att de därför fick mer utbildning för pengarna.

Varför Moderaterna?

Wiklund berättar att valet att bli moderat hade sin grund i att stärka arbetslinjen.

       Av tre anledningar egentligen. Moderaterna är mer lösningsorienterade. I S ska man alltid diskutera saker från ett ideologiskt perspektiv. I stället för att se verkligheten som den är silar man den genom en ideologisk sil. Vi måste stärka arbetslinjen. Idag lönar det sig att gå på bidrag i Sverige, samtidigt som det finns en akut arbetskraftsbrist. Den analysen finns inte i Socialdemokraterna. Slutligen misslyckas Socialdemokraterna med att tillgodose Sverige med grundläggande hygienfaktorer såsom energiförsörjningen. Elbrist är inte värdigt ett land som Sverige, avslutar Wiklund. 

Jonatan Hjeltman

Mest lästa