Moderaterna vill tredubbla bostadsbyggandet i Umeå

I Moderaterna i Umeås valmanifest är ökat bostadsbyggande en av de prioriterade frågorna. Partiet ser bostadsbristen som ett stort hot mot Umeås tillväxt och menar att bostadsbyggandet måste tredubblas i Umeå.

Publicerad: 

Umeå kommun har som målsättning att färdigställa 2000 bostäder per år, men kommunen har inte nått upp till den målsättningen. Förra året byggdes bara runt 600 bostäder, och år 2020 färdigställdes endast drygt 400 bostäder.

– Det råder bostadsbrist i Umeå, vilket är ett hot mot Umeås tillväxt. Det skulle behövas en tredubbling av takten på nyproduktion av bostäder för att nå kommunens mål, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Moderaterna vill bland annat ta bort hämmande regler och kommunala särkrav gällande byggande, öppna upp fler områden för byggnation och se en snabbare och enklare byggprocess från plan till färdigt bygglov.

I början av året fick Moderaterna, tillsammans med andra oppositionspartier, igenom ett initiativ i byggnadsnämnden om att inleda planarbete för Röbäcksliden och Tegelbruksberget. Detta för att tillskapa fler bostäder.

– Det behöver byggas mer av allt. Vi behöver fler småhus, fler bostadsrätter och fler hyreslägenheter i hela kommunen. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt, säger Berg (M).

Moderaterna anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela när det gäller nyproduktion av hyresrätter.

– Vi vill att AB Bostaden tillåts agera affärsmässigt och hela tiden ser över sitt bestånd avseende nödvändiga avyttringar för att säkerställa behovet av investeringar i form av nyproduktion, förtätningar, renoveringar och ombyggnationer, säger Berg (M) avslutningsvis.

Joline Göttfert