Dieselpriset spränger 20-kronors gränsen

2022-01-03 18:24

Nyheter

Dieselpriset sprängde på nyårsdagen för första gången 20-kronors gränsen och för en liter diesel kan man idag behöva betala uppåt 20,27 kronor. Även bensinpriset höjdes och blev 35 öre dyrare efter nyår vilket har resulterat i ett literpris på uppåt 18,19 kronor.

Bakgrunden till de fortsatt stigande bränslepriserna är dels den strängare reduktionsplikten, dels en skattehöjning då skatten räknas upp med konsumentpriserna. Nyheter i Västerbotten har tidigare rapporterat om bränsleprisernas uppbyggnad och hur mer än hälften av priset vid pump består av olika skatter.

Syftet med reduktionsplikten är att främja användningen av biodrivmedel. Senast i augusti skedde en skärpning och mängden biodrivmedel för bensin ökade från 4,2 procent till 6 procent och för diesel från 21 till 26 procent.

Nu höjs reduktionsplikten igen och från och med årsskiftet ska andelen biodrivmedel vara 7,8 respektive 30,5 procent för bensin och diesel. Detta kommer att fortsätta fram till år 2030 då reduktionsplikten för bensin ska vara 28 procent och för diesel 66 procent.

Då biodrivmedel är dyrare än de traditionella bränslena så stiger också priserna.

Regeringen beräknar att dieselpriset kommer öka upp till 5 kronor och 40 öre till år 2030, och bensinpriset med 2 kronor och 90 öre exklusive moms i samband med ökad reduktionsplikt.

Höjningen kommer delvis att motverkas av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas statsbudget där man beslutat att sänka bränsleskatten med 50 öre under 2022.

Text: Jonatan Hjeltman