Skellefteå kommun bygger och sponsrar lyxhotell

2018-03-15 14:31

Nyheter

Ett av Skellefteå kommuns bolag ska bygga Skellefteås nya lyxhotell som ska sitta ihop med kulturhuset. Dessutom kommer kommunens kulturhusbolag att sponsra delar av hyran för hotellverksamheten. Det har kommunstyrelsen beslutat med Socialdemokraterna i spetsen. Moderaterna, som med stöd av Kristdemokraterna och Miljöpartiet röstade mot förslaget, rasar mot händelseutvecklingen kring hotellet.

Det kommunala bolaget Skellefteå Industrihus AB ska bygga hotellet som ska sitta ihop med det nya kulturhuset. Runt investeringsprojektet finns det en ekonomisk modell som innebär att kommunen, genom den nystartade Kulturhusbolaget, kommer att stå som hyresgarant för hela kulturhuset, även för hotelldelen. Enligt uppskattningar från kommunens tjänstemän kommer hyran på hotellet inte att nå upp till en tillräckligt hög nivå för att motsvara den faktiska kostnaden. Därmed kommer Kulturhusbolaget att subventionera hotellaktörens verksamhet.

Moderaterna yrkade att frågan skulle avslås, röstade nej och reserverade sig mot beslutet. Miljöpartiet och Kristdemokraterna stödde Moderaternas avslagsyrkande. Moderaterna menar att det inte är en kommunal angelägenhet att äga hotellfastigheter och att kommunen tar för stora ekonomiska risker i projektet.

– Även om avsikten är att sälja hotellet, under byggtiden eller när byggnaden står färdig, finns det risk att Skellefteå kommunkoncern kommer att bli ägare av ett hotell. Det vill inte vi. Principiellt så tycker vi inte att det ligger inom kommunens ansvar, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

Ifrågasätter lagligheten

– Vi är tveksamma till den nya ekonomiska strukturen bakom denna investering och om denna modell stämmer överrens med det som kommunallagen tillåter, säger Andreas Löwenhöök. Det vore fel om kommunen subventionerar en enskild hotelloperatör fortsätter han.

Moderaterna vill att en privat aktör ska bygga hotellet

– Vi vill att hotellet ska byggas av en privat aktör, utan kommunal inblandning, som det var sagt från början. Vi vill även att kulturhusdelen ska byggas av en privat aktör, men för den delen krävs det självklart ett hyresavtal med Kulturhusbolaget. Kulturverksamheterna är ju kommunalt finansierade, säger Anette Lindgren (M), ersättare i kommunstyrelsen.

Hon får stöd av kommunstyrelseledamoten Johan Söderberg (M):

– Moderaterna vill att kulturhuset ska byggas. Men kommunen ska inte ta på sig kostnader och kommersiella risker för att förvalta ett lyxhotell utan kommunens medel ska framförallt gå till vård, skola och omsorg.

Text: Anton Bergström
Bilden har inget med hotellet i Skellefteå att göra.