Öppnar värnplikt för nya regementen?

2017-03-01 15:01

Nyheter

En statlig utredning har föreslagit att värnplikten ska återinföras 2019. Öppnar detta för nya regementen? Det är en fråga som bland annat landshövdingen i Västernorrland vill titta närmare på och i Skellefteå kommer nu politiska förslag om utökad militär utbildningsverksamhet vid Tåme skjutfält, norr om Byske i Skellefteå kommun.

I Skellefteå är det Moderaterna som vill utreda förutsättningarna för att det ska etableras en utökad militär utbildningsverksamhet vid Tåme skjutfält. Utredningen ska bygga på en dialog med Försvarsmakten och Moderaternas förslag, som har lämnats in som en motion till kommunfullmäktige, vilar på planerna att värnplikten ska återinföras 2019.

– Att det nya försvaret kan behöva nya utbildningsplatser står klart, men att det skulle etableras utbildningsregementen, efter traditionell standard, är kanske naivt att tro. Men Moderaterna i Skellefteå anser att det finns anledning att undersöka om Försvarsmakten har för avsikt att utöka sin verksamhet i anslutning till de skjutfält som används idag, till exempel Tåme skjutfält, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

Bakgrunden till Moderaternas motion är en lokal debatt om behovet av fler statliga jobb i Skellefteå och den försvarspolitiska debatten, där återinförandet av värnplikten är föreslagen av en statlig utredning. Partiet hänvisar bland annat till att landshövdingen i Västernorrland, Gunnar Holmgren, som har tagit ett initiativ till en inventering av de skjutfält som finns i Västernorrland. Till media säger Holmgren att skjutfält bäddar för regementsetableringar.

– Vi konstaterar att få av de gamla regementena finns kvar samt att Västernorrlands landshövding redan är ute och inventerar lämpliga platser för militär utbildningsverksamhet. I kampen om de statliga jobben ska Skellefteå hålla sig framme. Det gäller inte minst jobb inom försvaret, säger Andreas Löwenhöök.

I motionen vill Andreas Löwenhöök ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om mer militär utbildningsverksamhet vid Tåme skjutfält och att kommunen ska jobba för en sådan etablering om utredningen kommer fram till att detta är realistiskt.

– Vi menar att förutsättningarna för att utöka verksamheten i Tåme är goda. Skjutfältet är Sveriges största, om man ser till storleken på riskområdet, och det finns grundläggande infrastruktur som man kan bygga vidare på. Nu är det bara frågan vad Försvarsmakten har för ambitioner med den framtida utbildningsverksamheten, säger Andreas Löwenhöök.

 

 

Stefan Anundi