M: Stoppa den olagliga yrkestrafiken

2016-10-19 11:46

Nyheter

Moderaterna i Riksdagens trafikutskott lanserar idag ett nytt skarpt förslag för att få ordning och reda på de svenska vägarna. Genom att systematisera övervakningen av den olagliga yrkestrafiken och införa ett krav på en GPS-mottagare eller en transponder i varje utländsk lastbil som kör in och ut ur Sverige kan schysta arbetsvillkor tryggas samtidigt som lagar och regler upprätthålls enligt moderaterna. Det har under flera år pågått en debatt om att seriösa åkerier blir utkonkurrerade av utländsk yrkestrafik som bryter mot svenska lagar och regler. Riskerna för utländska åkerier att bli lagförda för brott mot exempelvis reglerna kring cabotage eller kör- och vilotider är små. Dessutom undviker allt för många att betala eurovinjettavgiften och trängselskatter.

– Jag vill ha bra konkurrensvillkor för svensk åkerinäring. Vårt förslag om att använda ny teknik för kontroll kommer att kunna lösa en stor del av de problem vi ser idag, säger Sten Bergheden (M).

– Utöver vårt förslag om att använda ny teknik för övervakning så behövs det också fler trafikpoliser på våra vägar, säger Edward Riedl (M).

Anton Bergström