Infrastruktur i fokus vid ministerbesök

2020-10-06 8:35

Nyheter

I måndags fick Västerbotten besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). På Medlefors folkhögskola i Skellefteå träffade han Rickard Carstedt (S) och Åsa Ågren Wikström (M), ordförande respektive vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden i Region Västerbotten.

Temat för mötet var infrastruktur. Tillsammans med tjänstemän från regionala utvecklingsförvaltningen framförde regionpolitikerna sina synpunkter på en rad frågor av vikt för Västerbotten: behovet av satsningar på vägar och järnväg, men även vikten av goda flygförbindelser och betydelsen av hamnar och sjöfart.

Moderata regionpolitikern Åsa Ågren Wikström var nöjd efter mötet:
– Det var ett bra samtal med ministern. Jag lyfte viktiga frågor för länet som betydelsen av flygplatserna i länet och landet, samt att faktiskt fortsätta utveckla Arlanda och Bromma. Även elflyg och finansiering var ämnen som jag lyfte, då särskilt i ett EU-perspektiv.

Ågren Wikström fortsätter:
– Vi framförde också behovet av ökade väginvesteringar i Västerbotten. Vi behöver bra och säkra vägar så att människor kan ta sig till jobbet och företag kan få sina varor levererade. I rådande läge väljer emellertid Trafikverket att sänka hastighetsgränserna på viktiga vägar. De borde istället satsa rejält på att underhålla och bygga ut vårt vägnät, däribland genom att bygga mitträcken. Vi har långa avstånd i Västerbotten, och sänker man hastigheten på de stora vägarna ytterligare skadar det tillgängligheten i länet.

Text: Joline Göttfert