Fem års väntetid för tandvård – Allianspartierna i regionen kräver reformer

Publicerad: 

Rekordlånga köer till tandläkare gör att patienter idag kan få vänta i upp till fem år på ett besök i Region Västerbotten. Orsaken härleds till bristen på tandläkare och låga ersättningar till barntandvården. Detta har fått allianspartierna i Region Västerbotten att reagera.

I Sverige finns idag fyra tandläkarutbildningar, varav en finns i Umeå. Antalet platser väntas dock minska de kommande åren på grund av att det finns för få handledare för utbildningen. Moderaternas Nicklas Sandström, regionråd i opposition vill se fler karriärvägar.

– Vi måste göra mer för att knyta kontakter med studenterna för att underlätta framtida rekryteringar. Det behöver finnas goda möjligheter till vidareutveckling inom tandvården, säger Sandström (M).

Tandläkarbristen återspeglar sig ute på tandvårdsklinikerna i länet där rekryteringsproblemen är omfattande.

Tidigare i år öppnade en ny tandklinik i Sorsele, men på grund av stora rekryteringsproblem tvingas patienter resa långt för att få vård. Samtidigt har Umeå och Skellefteå de längsta köerna i landet.

– Situationen är ohållbar. Alliansen föreslår tandvårdsbussar som ska kunna åka runt i hela länet i stället för lokaler som står tomma större delen av veckan, säger Sandström (M).

Allianspartierna efterfrågar också en omprioritering av resurserna så att de som är i störst behov av vård också ska få den.

– Merparten av unga vuxna har idag en mycket god munhälsa. Tandvårdens resurser läggs till viss del på fel patientgrupper. Ett viktigt steg är att ta bort dagens reform gällande gratis tandvård för unga vuxna upp till 23 års ålder och i stället återgå till 19 år som gräns för avgiftsfri tandvård, skriver företrädare för Alliansen i en debattartikel i Norran.

Därtill har införandet av LOV visat att Region Västerbotten har en av landets lägsta ersättningar för barntandvård, något som förhindrar att privata utförare startar barnkliniker då verksamheten helt enkelt inte går runt. Alliansen vill satsa tio miljoner kronor utöver majoritetens förslag på att höja ersättningsnivåerna.

Jonatan Hjeltman