Debatt: Det krävs ökade insatser mot otryggheten i Umeå!

2021-06-15 8:59

Opinion

Debatt: Det krävs ökade insatser mot otryggheten i Umeå!

Otryggheten ökar i vårt samhälle. Vi har sett det även i Umeå. Så sent som i december 2020 presenterades en undersökning från Umeå kommun, som gällde invånare i åldrarna 16-84 år. Där uppgav ca 40 procent av kvinnorna i Umeå att de valde att avstå från att gå ut ensam. Man avstod – ibland eller ofta – av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad.

Förra veckan presenterades resultatet av Umeå kommuns enkätundersökningen Unga20, en enkätundersökning som riktar sig till unga i åldern 13-18 år. Där uppger 41 procent av tjejerna att de är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Sett över tid har andelen otrygga tjejer ökat. Detta måste tas på allvar!

Den här utvecklingen går åt fel håll. Alla i Umeå, både kvinnor och män, ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro när de går på dåligt upplysta gång- och cykelvägar. Eller folktomma torg för den delen.

Vi moderater driver frågan om att införa kameraövervakning på en rad platser, inte minst ur en trygghetsaspekt. Kameraövervakning borde ske av en rad platser i det offentliga rummet, där många våldsbrott sker. Likaså i de områden som visar tendenser till ”social oro”. Kommunen borde sätta upp betydligt fler kameror, som komplement till polisens övervakning.

Likaså borde Umeå kommun anställa/anlita ordningsvakter. Kommunala ordningsvakter finns redan i flera kommuner, som Uppsala, Lund och Linköping. De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. De får avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats eller som utgör en fara för den allmänna ordningen.

Ordningsvakter och kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement. Det behövs fler poliser, ökad kameraövervakning, betydligt hårdare straff, ett ökat förebyggande arbete med skola och socialtjänst.

Umeå ska vara en trygg stad att vistas i – även på kvällar och nätter.

Åsa Ågren Wikström
Ordförande Umeå Centrala Moderatförening