3 av 4 svenskar vill se mer pengar till vägunderhåll

2021-03-11 9:29

Nyheter

Vägunderhållet får knappt godkänt av svenskarna, enligt en ny undersökning som Transportföretagen låtit genomföra. Transportföretagen är transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. Sämst upplevs vägunderhållet utanför storstäderna vara, vilket framgår av ett pressmeddelande. Organisationen vill nu se en politisk samling över blockgränserna för en kraftig satsning på vägunderhållet. En tanke som får stöd av den moderata regionpolitikern Åsa Ågren Wikström, Umeå.

Undersökningen från Transportföretagen lyfter upp flera frågeställningar, däribland synen på hastighetssänkningar kontra satsningar på bättre vägstandard. I valet mellan att satsa mer pengar på vägunderhåll eller att sänka hastigheterna vill tre av fyra (73 procent) se mer pengar till underhåll.

– Trafikverkets hastighetssänkningar från 90 till 80 sprider sig som en löpeld i delar av landet. Det är en sniklösning. Vi vill se att de genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder istället såsom att åtgärda feldoserade kurvor, bredda vägrenar och mötesseparera”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden och vice gruppledare för Moderaterna i Region Västerbotten, efterlyser fler partier som slåss för ett fungerande vägnät i Västerbotten. Undersökningen som Transportföretagen har publicerat understryker vilket starkt stöd det finns bland befolkningen för ett bättre vägunderhåll. Enligt henne behöver norra Sveriges infrastruktur både ökad drift och underhåll av befintligt vägnät samt nyinvesteringar.

– Vägnätet i stora delar av norra Sverige har undermålig kvalitet vilket skapar tillgänglighetsproblem. Det finns ett stort behov av vägförbättrande åtgärder som ökar såväl tillgänglighet som trafiksäkerhet. Jag har upprepade gånger skrivit om problemen med Trafikverkets återkommande hastighetssänkningar i länet. På grund av de långa avstånd som finns i Västerbotten medför hastighetssänkningarna på E4, E12 och viktiga pendlingsstråk en försämring av tillgängligheten då restiderna förlängs. På de sträckor som fått sänkt hastighet är det av yttersta vikt att åtgärder skyndsamt genomförs för att åter kunna höja hastigheten. Dessutom måste Länsplanernas ramar utökas, säger Ågren Wikström (M) i en kommentar.

Text: Joline Göttfert