Umeå växer snabbare än Stockholm

2017-02-23 10:33

Nyheter

När Statistiska Centralbyrån redovisar befolkningsförändringar 2016 så visar det sig att Umeå växer i snabbare takt än Stockholms län. Umeå växte 2016 med 1,72 procent att jämföra med Stockholms län som växte med 1,61 procent. 10 av 15 kommuner i Västerbotten ökar sin folkmängd och hela Västerbotten växer även om Umeå står för den största delen av befolkningsökningen.

– Det är självklart roligt att Umeå fortsätter att växa snabbt och att vi ser att de flesta kommunerna i Västerbotten också ökar sin befolkning. Det innebär också stora utmaningar med jobb, bostäder och samhällsservice som förskola och skola säger moderaternas Riksdagsledamot Edward Riedl.

 

Text: Anton Bergström.