M fick gehör – vill att Skellefteåregionen ska kritisera Trafikverkets förslag till hastighetssänkningar

Nyheter

Vid dagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Skellefteå så väckte Moderaterna ett extra ärende om att kommunen ska ta initiativ till att Skellefteåregionen ska lämna ett gemensamt remissyttrande för att kritisera Trafikverkets föreslagna hastighetssänkningar. Förslaget fick gehör av den styrande S-V-majoriteten och kommunstyrelsens ordförande fick

Stark kritik mot Trafikverkets förslag att sänka hastighetsgränserna i Västerbotten

Nyheter

Under onsdagen uppvaktades Trafikverket av en stark delegation av regionpolitiker, kommunalråd och näringslivsföreträdare från olika delar av Västerbotten. Detta med anledning av Trafikverkets förslag om sänkta hastigheter för flera viktiga vägar i länet. Budskapet var tydligt: sänk inte hastigheten på länets vägar!

Åsa Ågren Wikström, …