M fick gehör – vill att Skellefteåregionen ska kritisera Trafikverkets förslag till hastighetssänkningar

2019-09-17 19:13

Nyheter

Vid dagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Skellefteå så väckte Moderaterna ett extra ärende om att kommunen ska ta initiativ till att Skellefteåregionen ska lämna ett gemensamt remissyttrande för att kritisera Trafikverkets föreslagna hastighetssänkningar. Förslaget fick gehör av den styrande S-V-majoriteten och kommunstyrelsens ordförande fick i uppdrag att samordna ett yttrande.

Trafikverket har nyligen lämnat förslag på en rad hastighetssänkningar i Västerbottens län, däribland i Skellefteå kommun. Flera kommuner har inbjudits att yttra sig över förslaget. Skellefteå kommuns Samhällsbyggnadsnämnd kommer att lämna ett yttrande för kommunens räkning, som ifrågasätter förslaget till sänkningar.

Moderaterna vill nu att Skellefteå kommun ska nyttja sitt regionala samarbete för att ytterligare påverka Trafikverket, för att stoppa hastighetsänkningarna.

Moderaten Johan Söderberg föreslog vi mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott att Skellefteå kommun ska ta initiativ till att Skellefteåregionen (Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Malå kommun, Sorsele kommun och Arjeplog kommun) ska lämna ett gemensamt remissyttrande kring Trafikverkets föreslagna hastighetssänkningar, på vägar inom Skellefteåregionen, utöver kommunens eget yttrande.

– Vi ser stora problem med Trafikverkets förslag till sänkningar av hastigheten, vilket försämrar kommunikationsmöjligheterna i hela regionen, säger Johan Söderberg, vice gruppledare för Moderaterna, i en kommentar. Han tillägger:
Då detta är en större fråga som berör fler än enbart Skellefteå kommun är det viktigt med en regional samling i hela Skellefteåregionen i frågan.

Fick gehör för förslaget

Arbetsutskottet ställde sig bakom Moderaternas förslag och gav kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att söka kontakt med kommunerna inom Skellefteåregionen i syfte att samordna ett samlat yttrande.

– Det är bra och viktigt att vi har samsyn i denna fråga och jag hoppas att vi kan åstadkomma ett yttrande från Skellefteåregionen. Vi hoppas också att Trafikverket hörsammar den kritik som kommer från flera delar av vårt län och stoppar förslaget om hastighetssänkningar i papperskorgen, avslutar Johan Söderberg.

Text: Stefan Anundi