Moderaterna fokuserar på bättre företagsklimat i Umeå

Nyheter

Moderaternas budgetförslag för Umeå kommun har ett tydligt fokus på tillväxt och företagande. Moderaterna föreslår bland annat satsningar för ökat bostadsbyggande, sänkt kommunalskatt samt insatser för att stärka företagsklimatet.

– Företag skapar arbetstillfällen, tillväxt och finansierar välfärden. Jobb och företagande behövs för att Sverige ska …