Ökat tillväxt och trygghet står i fokus för Moderaterna i Skellefteå

2018-08-13 11:56

Nyheter

I helgen presenterade Moderaterna i Skellefteå sitt valmanifest inför valet den 9 september. Det skedde i samband med det moderata oppositionsrådet Andreas Löwenhööks sommartal på Nordanå. I valmanifestet fokuserar Moderaterna på tillväxt och trygghet. I ett särskilt trygghetsprogram presenteras 33 punkter för ökad trygghet. Partiet vill även höja ambitionen för befolkningstillväxten. Moderaterna slår fast att kommunen ska växa till 100 000 invånare till år 2050.

– Moderaterna vill skruva upp ambitionerna för ett växande Skellefteå. Vi vill revidera kommunens befolkningsmål till 100 000 invånare till år 2050. För att nå detta mål krävs en politisk ledning i kommunen som har tydliga reformförslag och idéer för ett växande Skellefteå. Moderaterna är den främsta politiska kraften för ett växande Skellefteå, vilken ska komma både stad och landsbygd till del, säger Andreas Löwenhöök (M).

Bland Moderaternas förslag för att öka tillväxten handlar mycket om att förbättra företagsklimatet och stärka arbetslinjen. Garantier för handläggningstider, regelförenklingar och upphandlingar genom ett så kallad utmaningsrätt är exempel på förslag som ska öka förutsättningarna fler företag och jobb. Tydligare krav på nyanlända, sänkt skatt och motprestation för att få bidrag är några av Moderaternas förslag för att stärka arbetslinjen. Det finns också ett särskilt avsnitt om landsbygdens förutsättningar.

Ett tryggare Skellefteå

I ett särskilt trygghetspaket lyfter Moderaterna fram det partiet ser som en mycket oroande utveckling i Skellefteå. Antalet anmälda brott, enligt BRÅ:s statistik, har ökat med drygt 32 procent i Skellefteå, de senaste fyra åren. Anmälda brott är på högsta nivån någonsin.

– Detta är en mycket oroande utveckling. Ökad otrygghet beskär människors frihet. Detta kommer Moderaterna aldrig att acceptera. Vi är partiet för lag och ordning. Vår uppgift är att säkra tryggheten i hela vårt land, säger Andreas Löwenhöök.

Fler poliser, kommunala ordningsvakter, kameraövervakning av särskilt brottsutsatta områden, slumpvisa drogtester i skolan och utökat förebyggande arbete är exempel på konkreta idéer som partiet lyfter fram.

Sommartal

I sitt sommartal, som hölls under lördagen, lyfte Andreas Löwenhöök upp delar av Moderaternas totalt 127 förslag från valmanifestet.

Han talade om partiets tydliga prioriteringar av välfärdens kärna som skolan, vården och omsorgerna, samt att andra delar av kommunens verksamhet får stå tillbaka eller skötas av andra aktörer. Han förnyade även sin kritik mot kommunens kulturhushotell.

– Hotellverksamhet är så långt från vad en kommun som Skellefteå ska hålla på med, det ska det privata näringslivet sköta. Skelleftebornas pengar ska gå till välfärden, inte lyxhotell, säger Andreas Löwenhöök.

 

 

Text: Stefan Anundi