Kräver svar om återvändande IS-terrorister

2019-03-15 11:19

Nyheter

Enligt Sveriges Radio har ett antal återvändande IS-terrorister nyligen kommit till Västerbotten. Umeå kommun har identifierat ett antal personer med kopplingar till terrororganisationen IS som befinner sig i kommunen.

Moderaterna vill nu veta om det finns personer med koppling till islamistiska terrororganisationer i Skellefteå. I en interpellation skriven av Micaela Löwenhöök ställs en rad frågor rörande potentiella terrorister med vistelse i Skellefteå och hur kommunen hanterar dessa.

– Vi kan aldrig acceptera att personer som bidrar till terrorism kan dra nytta av det kommunala välfärdssystemet. Därför vill vi utreda om någon av dessa IS-återvändare finns i Skellefteå. Vår kommun får inte vara en villkorslös fristad för terrorister, säger Micaela Löwenhöök.

I sin interpellation ställer Micaela Löwenhöök följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman (S):

• Har Skellefteå kommun ett arbetssätt för att identifiera om det finns personer med anknytning till islamistiska terrororganisationer i kommunen?

• Om det finns ett sådant arbetssätt, hur många personer med koppling till islamistiska terrororganisationer beräknar man då att det finns i Skellefteå?

• Om det framkommer att det finns personer med anknytning till islamistiska terrororganisationer i Skellefteå, hur hanterar kommunen dessa individer då?

Interpellationen kan läsas här:

Interpellation-ang-Finns-det-islamistiska-terrorister-i-Skellefteå.

Text: Anton Bergström