S säljer kulturhuset i Skellefteå utan att veta om hotelldelen får byggas

2018-08-16 16:08

Nyheter

Idag beslutades att Skellefteå kommun ska gå vidare med processen att sälja hela kulturhuset. En avsiktsförklaring med en köpare har godkänts. Detta trots att Förvaltningsrätten inte prövat frågan om kommunen får bygga kulturhushotellet, vilket motsvarar halva byggnaden.

Moderaterna motsatte sig beslut med motiveringen att hotelldelen ligger i en förvaltningsrättslig prövning:

– Hela affären bygger ju på att kommunen, via sina bolag, ska bygga hotelldelen och vi vet i dagsläget inte ens om kommunen får bygga denna del av kulturhuset enligt kommunallagen, säger Andreas Löwenhöök (M).

Kommunfullmäktiges beslut att kommunen, via Skellefteå Industrihus AB, ska bygga hotelldelen av kulturhuset är överklagat till förvaltningsrätten som ska pröva frågan om det ligger inom ramen för det kommunala ändamålet för en kommun/kommunalt bolag att bygga hotell.

– Jag har meddelat avvikande mening mot beslut idag eftersom jag tycker att det är rimligt att invänta förvaltningsrättens beslut innan vi går vidare i en försäljningsprocess, säger Andreas Löwenhöök (M). Hela affären bygger ju på att kommunen, via sina bolag, ska bygga hotelldelen och vi vet i dagsläget inte ens om kommunen får bygga denna del av kulturhuset enligt kommunallagen.

”Märklig signal”

– För Moderaterna är principerna kring vad som är en kommunal uppgift viktig. Vi tycker att hotellverksamhet är så långt från vad en kommun ska hålla på med. Socialdemokraterna skickar med dagens beslut ut en mycket märklig signal om att byggande och involvering i hotellverksamhet är en kommunal uppgift i Skellefteå oavsett vad rätten anser är riktigt eller inte enligt kommunallagen, säger Andreas Löwenhöök (M).

Välfärd före hotellverksamhet

Moderaterna har varit tydliga med att partiet inte vill att skelleftebornas pengar ska gå till hotellverksamhet. Partiet menar nu att denna princip läggs fast med dagens beslut.

– Vi konstaterar sammantaget att kommunen, via sina bolag, kommer att använda skelleftebornas pengar för att subventionera hyran för hotellverksamheten i kulturhuset. Kommunen tar även på sig risken med eventuella fördyringar av bygget. Tillsammans med den pågående rättsliga prövningen menar vi att det inte är rimligt att gå vidare med en försäljningsprocess med så mycket osäkerheter, säger Andreas Löwenhöök.

 

 

Text: Stefan Anundi