Debatt: Sverige behöver en ny regering som kan bekämpa brottsligheten

Publicerad: 

Sverige är på många vis ett bra land att växa upp och leva i, men den grova kriminaliteten växer på ett oroväckande sätt. Socialdemokraterna har under de senaste åtta åren inte lyckats stoppa den allvarliga utvecklingen. Enligt siffror från Polismyndigheten har 145 skjutningar bekräftats och 26 personer dödats i skjutningar fram tills den 15e maj i år. Siffrorna är högre än motsvarande tidsperiod förra året. Så här kan det inte fortsätta – tryggheten måste återställas i hela landet.

Moderaterna har tillsammans med Kristdemokraterna gått ut med att om de båda partierna ingår i en regering efter valet kommer bland annat följande tio åtgärder att vidtas för att bekämpa kriminaliteten:

– Väsentligt höja polislönerna, vilket Socialdemokraterna har stoppat, och införa betald polisutbildning.

– Fördubbla straffen för gängkriminella.

– Införa ett system med anonyma vittnen.

– Införa visitationszoner.

– Göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng.

– Utvisa utländska medborgare som är medlemmar i kriminella gäng, oavsett om de har dömts för brott.

– Skärpa reglerna för villkorlig frigivning.

– Förflytta unga kriminella från SIS-hem till fängelse.

– Införa omvänd bevisbörda för att beslagta kriminellas egendom.

– Kriminalisera rymning.

Det behövs en ny regering som har förmågan att ta itu med de samhällsproblem som finns i Sverige idag. Den 11e september i år kan väljarna se till att Sverige får ett maktskifte.

Anders Ågren och Joline Göttfert
Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten och distriktsordförande MUF Västerbotten 

Mest lästa