S, V och MP kan ha begått lagbrott när regionens budget skulle tas fram

Publicerad: 

Revisionen i Region Västerbotten kritiserar starkt budgetprocessen som de menar saknar legitimitet i organisationen och inte tar hänsyn till verkligheten. Revisionen går så långt att beredningen av budgeten var partisk och därmed bryter mot lagen då den rödgröna majoriteten tagit sig möjlighet att censurera vilka förslag som ska gå vidare i beredningen.

Dessutom har hälso- och sjukvårdsdirektören med flera efterlyser politiska beslut för att klara budgeten men får inte dessa. Detta är något som de borgerliga oppositionspartierna är djupt kritiska till och ser mycket allvarligt på.

– Vi har under flera år och vid upprepade tillfällen påtalat den bristande budgetprocessen och kan återigen efter revisionskritiken konstatera att budgetprocessen i regionen mest är en charad och en papperstiger , menar Nicklas Sandström, oppositionsregionråd (M), Ewa-May Karlsson, gruppledare (C), Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD) och Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare (L).

De fyra alliansgruppledarna ställer sig frågan utifrån rapporten vilka politiska förslag det är som de rödgröna stoppar för att slippa att hantera.

Revisionen påtalar även i sin granskning att det är tveksamt att regionmajoriteten följer reglerna för synnerliga skäl när man gick fram med en underskottsbudget för i år på 324 miljoner.

Alliansens gruppledare menar att det känns bra att revisionen ger dem rätt i tolkningen att regionen har allt för dålig ekonomi för att gå fram med en budget som gör stora underskott. Allianspartierna valde i stället att föreslå sparförslag som skulle göra att man skulle nå ett nollresultat.

 

Text: Anton Bergström Nord

Mest lästa