Stor granskning i DN: Västerbotten har en av landets längsta köer till cancervården

DN har publicerat en stor granskning av Sveriges köer till cancervården. Sverige har under lång tid haft problem med väntetider inom cancervården. Västerbotten hamnar i en nationell jämförelse på en bottenplacering.

Publicerad: 

DN har publicerat en stor granskning av Sveriges köer till cancervården. Sverige har under lång tid haft problem med väntetider inom cancervården.

År 2015 infördes en omfattande nationell satsning som skulle råda bot på situationen, så kallade standardiserade vårdförlopp. Syftet var att minska cancerköerna.

Förebilden kom från Danmark som några år tidigare hade lanserat reformen ”pakkeforløb”. Systemet består av fördefinierade vårdflöden. De ska vägleda hur vården bör agera när cancer upptäcks. Sedan 2015 har staten gått in med 3,6 miljarder kronor till satsningen.

Resultaten har dock uteblivit senaste åren och väntetiderna blivit längre som utgår för de tidsgränser som sätts upp inom varje cancerdiagnos.

Flera experter varnar att väntetiderna innebär risk att cancer hinner sprida sig innan operation eller strålning kan påbörjas. Något flera anhöriga och patienter vittnar om att så varit fallet i granskningen.

För Västerbottens del ser det riktigt illa ut i en nationell jämförelse. Bara 3 regioner har sämre resultat.

– Det är ett underkänt betyg till den S-ledda majoriteten att vi har så långa cancerköer särskilt när vi dessutom som ett av få län har ett universitetssjukhus. Med det sagt behöver vi en reform där patienterna på riktigt blir garanterad att kunna få vården i den tid som är lovad. Det kan handla om att få hjälp att få vården hos annan aktör i Sverige eller utomlands, säger Nicklas Sandström (M) regionråd i opposition.

 

Text: Anton Bergström Nord