Foto: Forsmarks kärnkraftverk / Energimyndigheten

Stängd kärnkraft i söder har gett högre elpriser i norr

Elpriserna i Sverige stiger varje år. I elområde SE2, där Västerbotten ingår, har elpriset stigit tre år i rad enligt statistik från Vattenfall. Detta till följd av nedstängning av kärnkraftverk i södra Sverige enligt riksdagsledamoten Edward Riedl (M). 

Publicerad: 

I juni 2022 var snittpriset i elområde SE2 61,17 öre/kWh. År 2021 var samma siffra 44,87 öre/kWh och 2020 var priset 19,78 öre/kWh i juni.

Elpriserna i elområde 2 sedan 2020

Bild: Vattenfall

Elpriserna i hela landet har stigit sedan nedläggningen av flertalet kärnkraftreaktorer i södra Sverige. Värst är det i södra Sverige i elområde SE4, men nedstängningarna känns av även i norra Sverige.

Oskarshamn stängde två av tre reaktorer år 2017 och vid Ringhals stängdes två av fyra reaktorer 2019 och 2020.

Kärnkraften utgjorde under 2021 drygt 30 procent av Sveriges energiproduktion.

Sveriges elproduktion 2021

Moderaterna är kritiska till att regeringen låtit stänga ned kärnkraften i förtid och vill i stället att Sverige ska satsa på en utbyggnad av kärnkraften. Moderaterna presenterade i juni ett reformpaket för att ny kärnkraft ska bli möjlig i Sverige. Bland annat omfattar förslagen att det ska tillåtas att byggas kärnkraft på fler ställen än de tre platser där det är tillåtet idag, att staten ska garantera att nybyggd kärnkraft får drivas och producera el under hela sin tekniska livslängd och om staten tvingar fram en nedstängning ska ägaren få skadestånd.

Edward Riedl (M) menar att vi måste bygga ut kärnkraften i Sverige för att säkra energiförsörjningen och svenska jobb.

– År 2045 behöver Sverige dubbelt så mycket el som idag. För att klara elförsöjningen behöver vi bygga ut kärnkraften. Den behövs för att klara klimatomställningen, för att säkra svenska jobb och låga elpriser för svenska hushåll och företag. Lösningen är inte att slå ihop de olika elområdena utan vi måste öka den svenska energiproduktionen, säger Riedl (M).

Jonatan Hjeltman