Foto: M-ledamöter från socialutskottet tillsammans med regionrådet i opposition Nicklas Sandström och Peter Berggren, Distriktsläkare och initiavtagare till GMC

Södra Lapplands vårdmodell inspirerade Moderata riksdagsledamöter från Socialutskottet

Publicerad: 

I början av veckan besökte Moderaternas gruppledare i riksdagens Socialutskott  Johan Hultberg samt övriga fem moderata riksdagsledamöter i samma utskott ett besök i Västerbottens inland, tillsammans med oppositionsrådet Nicklas Sandström (M). Första dagen spenderades på Lycksele lasarett för att fördjupa sig i förutsättningarna att bedriva en god och nära hälso- och sjukhusvård i glesbygd. De fick även information om den stängda förlossningskliniken.

Efter lasarettet besökte delegationen Lycksele kommunens socialtjänst för att få perspektiv på hur det är att bedriva exempelvis hemtjänst och äldreomsorg med en åldrande befolkning och stora avstånd. Andra dagen besökte delegationen Storuman för att besöka sjukstugan och Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC). GMC bedriver forskning, utveckling, innovation och utbildning för och i glesbygd. Något som särskilt fångat de moderata riksdagsledamöterna i socialutskottets nyfikenhet är att nyligen lyfte Världshälsoorganisationen (WHO) fram södra Lappland som en förebild för avancerad primärvård i glesbygd genom att utnämna området till en europeisk demonstrationsplattform – den andra i sitt slag i Europa, och den första i Sverige.

– Södra Lappland ligger verkligen i framkant när det gäller att utveckla en god och nära vård. Genom att nyttja och utveckla digitala lösningar och nya arbetssätt erbjuds invånarna en vård som man annars hade varit tvungen att resa många timmar för att få. Övriga Sverige har mycket att lära från sjukstugemodellen och av Glesbygdsmedicinskt centrum, säger Johan Hultberg, Moderaternas gruppledare i riksdagens socialutskott och fortsätter

– Att utveckla sjukvården i lands- och glesbygd är viktigt för oss moderater. Därför är jag glad att en punkt i Tidöavtalet som ligger till grund för regeringens arbete handlar om just detta och jag hoppas och tror att Glesbygdsmedicinskt centrum kan vara en drivande kraft i att utveckla vården inte bara i Västerbotten utan i hela Sverige.

– Under besöket i Lycksele och Storuman fick vi också tydliga medskick om att vi på nationell nivå har en viktig läxa att göra när det gäller att riva hinder för samverkan och smarta arbetssätt. Bland annat behöver sekretess- och patientdatalagstiftningen moderniseras, avslutar Hultberg.

Det moderata regionrådet Nicklas Sandström avslutar med att lyfta fram att Södra Lappland ligger 15 år före resten av landet när det gäller utvecklingen med allt fler äldre och allt färre i arbetsför ålder. De ligger i framkant därför de jobbat så lång tid med att förändrande arbetssätt och nya metoder som fler kan ta efter, för att det ska bli möjligt behövs hinder rivas på alla nivåer.

 

Text: Anton Bergström Nord

Mest lästa