Rekordsiffror i mängden sexualbrott – M-politiker kräver åtgärder

2021-10-19 16:13

Nyheter

Omkring 25 000 sexualbrott anmäldes 2020, varav 9 580 rubricerades som våldtäkt. Det är en ökning med 8 procent sedan 2019. Mörkertalen är stora och enligt den Nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet (Brå) som släpptes 12 oktober uppger 4,6 procent av befolkningen (16-84 år) motsvarande 375 000 personer, att de utsatts för sexualbrott under 2020.

Majoriteten av de som utsätts är kvinnor och av rapporten framgår det att kvinnors utsatthet för sexualbrott nästan har tredubblats sedan 2014. I åldersgruppen 20–24 år uppger inte mindre än 31,6 procent av kvinnorna att de utsatts för sexualbrott.

I somras släpptes rapporten Unga20, där måendet hos Umeås ungdomar undersöktes. Skrämmande siffror visar hur den upplevda tryggheten i Umeå och Sverige minskat kraftigt de senaste åren. Enbart fyra av tio tjejer som är ute ensamma på kvällen känner sig trygga.

“Det är en nationell trend att de här siffrorna har ökat och det är svårt att säga vad det beror på. Av våra tidigare undersökningar har vi gjort analyser av fritextsvaren och då framkommer det att det framför allt är oro för sexuellt våld som många uppger som orsak”, sa Seth Åberg vid Umebrå till Västerbottenskuriren i somras.

Åsa Ågren Wikström (M), styrelseledamot i Moderatkvinnorna, ser allvarligt på situationen och vill skärpa straffen för våldtäkt och sexuellt ofredande. Moderaterna vill bland annat se följande reformer:
– Skärpta straff för våldtäkt och sexuellt ofredande – en ny brottsrubricering om grovt sexuellt ofredande bör införas med endast fängelse i straffskalan.
– Utvisa utländska medborgare som begår sexualbrott.
– Effektivare brottsutredningar i sexualbrottsärenden – särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga polisens sju regioner.
– Tydligare fokus på brottsoffren i sexualbrott – höj skadestånden kraftigt.

Text: Jonatan Hjeltman