Rekordlånga vårdköer

2016-11-30 12:07

Nyheter

I en artikel från Dagens Medicin (16-11-28) konstaterar man att operationsköerna växer kraftigt igen. I augusti i år var den nationella måluppfyllelsen av vårdgarantin endast 65 procent. Det är den lägsta siffran sen den nationella statistiken började föras 2011.

Vårdgarantin innebär att alla patienter ska få operation eller annan åtgärd inom specialistvården inom 90 dagar efter beslut. Men i oktober hade 27 procent av de drygt 123 000 patienterna i kön väntat längre än tre månader, vilket är dubbelt så hög andel som 2012, enligt siffror från Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Under oktober månad låg Västerbotten fortsatt riktigt illa till gällande vårdgaranti för operation, en måluppfyllelse på endast 58 % av vårdgarantin eller med andra ord hade 2177 personer väntat längre än 90 dagar på operation i Västerbotten.

Nicklas Sandström (M) menar att det visar ett glapp mellan vad de styrande Socialdemokraterna lovar och vad som är verklighet.

Om förtroendet för sjukvården ska bestå kommer det förväntas kortare vårdköer, säger Sandström (M).

 

Anton Bergström