Regionen går mot rekordunderskott: När inför S anställningsstopp av fler administratörer undrar M?

Publicerad: 

Regionen kommer att gå mot ett rekordstort underskott på närmare 1 miljard i slutet av året om inga dramatiska förändringar sker menar Moderaterna. Bedömningen från regionen är att bara det strukturella underskottet är minst 350 miljoner vid ingången av 2023. Till det finns det stora tillkommande extra kostnader av strukturell karaktär.

Även omvärldsläget med ökade osäkerheter och en rekordhög inflation påverkar regionens ekonomi negativt.

– Trots det så avser regionen att fortsätta att anställa administrativ i form av ej vård eller patientnära personal som att inget har hänt. Så jag har lämnat in en enkel fråga om den S-ledda majoriteten kommer införa ett anställningsstopp av administratörer till regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) inför regionfullmäktige nästa vecka, säger Nicklas Sandström (M) regionråd i opposition.

Text: Anton Bergström Nord

Mest lästa