Regeringen: Kilometerskatten ska införas

2017-07-07 14:09

Nyheter

Artikel publicerad 2017-07-07.

På regeringssammanträdet torsdagen den 6 juli gav Regeringen uppdrag till Skatteverket, Transportstyrelsen och Trafikverket att delta i arbetet med att ta fram en kilometerskatt numer kallad vägslitageavgift. Så sent som i februari i år meddelade Regeringen att de backade från förslaget med kilometerskatt. Finansminister Magdalena Andersson (S) menade att det var dumt att genomföra ett dumt förslag. Men igår gav alltså regeringen flera myndigheter i uppdrag att bistå Regeringen i arbetet med att ta fram en kilometerskatt. Edward Riedl och Sten Bergheden som båda representerar moderaterna i Riksdagens Trafikutskott har tagit fram ett förslag med gps-övervakning av den utländska lastbilstrafiken för att på det sättet få de utländska åkerierna att betala skatter och avgifter i Sverige.

– Regeringen väljer tyvärr att fortsätta arbetet med att införa en kilometerskatt trots alla negativa konsekvenser det kommer att få för jobb och företag i Sverige. De som redan idag fuskar med skatter och avgifter kommer att försöka fuska på kilometerskatten också. Det här blir i slutändan bara ännu större börda för de svenska åkerierna som redan sköter sig säger Edward Riedl (M).

– Kilometerskatt är skatt på avstånd och ingen miljöskatt som Regeringen påstår. Den beskattar avstånd och inte utsläpp. Det kommer att slå extra hårt mot Norrland och andra delar i Sverige utanför storstadsområdena. Jag kommer att göra allt jag kan för att stoppa den här skattehöjningen avslutar Edward Riedl (M).

 

Text: Anton Bergström.