Rasar mot förslag om detaljstyre av studentflaksbudskap

2016-06-16 15:13

Nyheter

Under årets skolavslutning i Skellefteå väckte ett av flaken en hätsk debatt i sociala medier för sin sexistiska anspelning, något som nu får Centerkvinnorna i kommunen att reagera och kräva tydligare riktlinjer för vad som ska få stå på studenternas banderoller. Detta är ett förslag som Moderata Ungdomsförbundet (MUF) i Skellefteå ställer sig kritiska till och ifrågasätter om politiker, genom lokala riktlinjer, ska styra vad studenterna får skriva på studentflakens banderoller.

MUF Skellefteå anser att en kommunal reglering av studentflakens banderoller är att politiskt detaljstyra som inte hör hemma i ett samhälle där vi vill ha frihet och valfrihet.

– Vi tycker inte det är en kommunal angelägenhet att avgöra vad som är och inte är ok att skriva på studentflakens banderoller. Ska politiker bestämma vilka uttryck som är ok och inte? Det är inte en politisk fråga och politiska ideologier kan också påverka banderollernas budskap på ett negativt och osunt sätt, säger Sanna Wellmark, MUF Skellefteå.

Hur ser MUF på budskapen på studentflaksbanderollerna?

– Sexuella budskap på banderoller vid studentfirande kan upplevas kränkande av killar i lika stor utsträckning som tjejer. Det här är inte en tjejfråga, det är en ungdomspolitisk fråga. Tjejer och killar tar fram dessa banderoller tillsammans, och det är en rolig del av studentfirandetiden. Om man tror att banderollerna är en kränkning från killar mot tjejer så är man inte verklighetsförankrad, säger Sanna Wellmark.

Om ni nu är emot riktlinjer, hur vill nu då jobba med frågan om kränkande budskap på banderollerna?

– Det viktigt att prata om jämställdhet, frihet och värderingar i skolan, något vi välkomnar i större utsträckning. Istället för att införa riktlinjer bör lärare vid gymnasieskolan arrangera diskussionsgrupper för eleverna där man just talar om vad eleverna själva tycker är ok att skriva på banderollerna. Det kan vara en viktig del i att stärka elevernas debattförmåga och kompetens inom jämställdhetsfrågor, säger Sanna Wellmark.