Foto: Plankarta – Umeå kommun

Översiktsplan för Holmsund och Obbola går ut på samråd

Umeå kommun meddelar att det är dags för samråd för översiktsplanen för Holmsund och Obbola. Målsättningen är att skapa fler attraktiva boendemiljöer, skapa förutsättningar för näringslivets utveckling och även att bidra till målet om 200 000 invånare i Umeå kommun till 2050. Det skriver Umeå kommun i ett pressmeddelande.

Publicerad: 

– Holmsund och Obbola är viktiga platser i Umeå kommun som behöver utvecklas med bland annat bostäder för att vi ska kunna uppnå en hållbar tillväxt. Umeå hamn är samtidigt av strategisk vikt. Hamnen bidrar på ett avgörande sätt till den dynamiska utvecklingen i norra Sverige och knyter oss närmare våra vänner på andra sidan Kvarken. Det är en logistiknod från öst till väst som blir allt mer betydelsefull för både Umeå och Sverige, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade år 2020 att planeringen av Holmsund och Obbola ska tydliggöra hur kommundelarna bör utvecklas i enlighet med kommunens strategi för hållbar tillväxt och visionen om 200 000 invånare. Syftet är att skapa förutsättningar för Holmsund och Obbola att växa med en hållbar bebyggelsestruktur som ger attraktiva boendemiljöer, samt skapa goda förutsättningar för hamnens och näringslivets utveckling. Ambitionen enligt planförslaget är att Holmsund och Obbola ska växa med sammanlagt 5000 invånare.

I översiktsplanen presenteras bland annat ett nytt bostadsområde i Holmsund, Märkpojken, som ligger i nära anslutning till E12:an och är viktig för de stora arbetsplatserna både i Holmsund och Obbola och deras möjligheter att attrahera kompetens. Planen skapar också möjlighet för småhusbebyggelse i olika områden.

Enligt förslaget vill kommunen bland annat förbättra tillgängligheten till vattnet, utveckla parker och rekreationsområden samt utveckla stråken för service.

– Förutom det fantastiska läget vid havet och närheten till Umeå, samt tillsammans med Holmsund och Obbolas egna unika karaktärer gör dem till attraktiva bostadsorter. Därför ska vi nu öka antalet bostäder och utveckla orterna som goda livsmiljöer. Till det kommer hamnen och SCA tillsammans med det övriga näringslivet som också behöver goda utvecklingsmöjligheter, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Samrådet för översiktsplanen pågår fram till den 31 oktober.

Joline Göttfert

Mest lästa