Norrlands universitetssjukhus vinner utmärkelsen Sveriges bästa sjukhus – igen

2018-01-17 7:47

Nyheter

Dagens Medicin sammanställer varje år en stor jämförelse mellan sjukhusen i Sverige. För tredje gången på sex år har Umeå universitetssjukhus korats till Sveriges bästa.

Norrlands universitetssjukhus, Nus, placerar sig alltså år 2017 först bland de sju sjukhusen efter att tidningen gjort en samlad bedömning av ett 100-tal parametrar.

Den i särklass tyngsta kategorin Medicinsk kvalitet består av elva medicinska delkategorier. Här utmärker sig Nus bland annat inom cancersjukvården.  Så här säger Cancercentrums chef Elisabeth Olofsson Karlsson till Dagens Medicin.

– Vi är ett relativt litet universitetssjukhus och kan snabbt ta hand om problem om de uppstår. Samarbetet mellan onkologer och kirurger är bra. Vi har haft ett väl inarbetat arbetssätt som påminner om de standardiserade vårdförloppen redan innan de infördes. Sedan har vi en arbetsplats där man trivs, det bidrar till att vi kan leverera bra resultat.

Oppositionsrådet Nicklas Sandström (M) hyllar personalen:

– Det känns otroligt glädjande att NUS även i år vinner Dagens Medicins tävling. Anledningen till det är förstås personalens fantastiska insatser! Så jag vill rikta en riktigt stor eloge och tack till all personal i hela landstinget som gjort utmärkelsen möjlig.