Moderaterna vill stärka det drogförebyggande arbetet i Skellefteå

2020-02-11 13:22

Nyheter

I två motioner, till regionfullmäktige samt till Skellefteås kommunfullmäktige, föreslår Moderaterna att regionens och kommunens resurser och insatser för unga missbrukare ska samlas under ett tak. Partiet vill genom samlokaliseringen skapa ”en väg in” för ungdomar med missbruksproblem. Moderaterna menar också en dygnet-runt-jour för urinscreening, vid misstanke om droganvändning, kan förläggas till den gemensamma mottagningen.

– Frågan om narkotikamissbruk och drogscreening har i flera år varit högst upp på den politiska dagordningen för samverkan mellan kommun och regionen. Trots en negativ trend, med ökad droganvändning i Skellefteå, så har samverkansmötena inte lett till en tillfredsställande lösning som sätter den unge i centrum. Därför föreslår vi att kommunens och regionens resurser och kompetenser kring missbruksvården av unga samlas under samma tak, säger Andreas Löwenhöök (M).

Moderaternas förslag:
Att Skellefteå kommun, i samverkan med Region Västerbotten, bygger upp en mottagning för unga missbrukare där kommunens och regionens verksamheter samlokaliseras, med målet att brukarna ska ha ”en väg in” och mötas av en samlade insatser mot risk- och missbruk.

Text: Joline Göttfert