Moderaterna vill låta Skellefteå Kraft investera i mer kärnkraft

Publicerad: 

Skellefteå Kraft ägs av Skellefteå kommun och är Sveriges fjärde största producent av kärnkraft genom sitt ägande i Forsmarks kärnkraftverk. Skellefteå Kraft ville redan för tio år sedan investera ytterligare i kärnkraft men fick då nej från den politiska majoriteten i kommunfullmäktige.

Några som röstade för bifall var Moderaterna, som i stället vill bygga ut kärnkraften.

– Den socialdemokratiska regerings nedläggningspolitik försvårar Sveriges möjligheter att klara av den gröna omställningen. Den slår direkt mot hushållens ekonomi och mot gröna jobb, som bland annat växer fram i Skellefteå, säger Andreas Löwenhöök (M) kommunalråd i Skellefteå.

Löwenhöök kräver nu att Skellefteå Krafts ägardirektiv från kommunen skrivs om så att bolaget tillåts investera i fossilfri elproduktion som exempelvis vattenkraft, vindkraft, kärnkraft och solkraft.

– För tio år sedan ville Skellefteå Krafts ledning investera i mer kärnkraft. Då sa kommunfullmäktige nej. Efter det har det mer eller mindre funnits ett tankeförbud mot utökat engagemang i kärnkraft. Det anser Moderaterna är olyckligt sett till ett växande behov av klimatsmart el och bolagets långa erfarenhet av kärnkraftselproduktion. Därför vill vi öppna upp för investeringar i ny kärnkraft, om det bedöms affärsmässigt lönsamt, säger Löwenhöök (M)

Efterfrågan på el i Sverige väntas år 2045 vara dubbelt så hög jämfört med idag. Sverige har idag sex reaktorer efter att Ringhals 1 togs ur drift den 31 december 2020 och enligt SCB utgjorde kärnkraften 31 procent av Sveriges energiproduktion under 2021.

Bild: Forsmarks kärnkraftverk (Vattenfall, 2022) https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark

Jonatan Hjeltman