Moderaterna vill lägga ner Region Västerbotten

Publicerad: 

Riksdagsledamoten, Edward Riedl, fick i december uppdraget att för moderaternas del sköta förhandlingarna om Region Västerbottens framtid. Moderaternas förbundsstyrelse gav uppdraget i samband med att Regeringen inte valde att gå vidare med storregioner. På söndag kväll tog moderaternas förbundsstyrelse ett enigt beslut att gå på förslaget att verka för att lägga ner Region Västerbotten i samband med nästa ordinarie val.

– Region Västerbotten kan inte i sin nuvarande konstruktion bli en långsiktig lösning för de regionala utvecklingsfrågorna. Det är en konstruktion som fungerat väl i väntan på att bilda en Storregion. När det nu är klart att det inte blir någon sådan är det naturligt att lägga ner Region Västerbotten i samband med nästa val 2018 säger Riksdagsledamot Edward Riedl (M).

– Jag har under en tid lyssnat in mitt eget parti och därefter fört samtal med andra partier om hur vi ska sköta de regionala utvecklingsfrågorna i framtiden om vi skulle lägga ner Region Västerbotten. Jag ser goda möjligheter att hitta en bred samsyn i att organisera de här frågorna i ett direktvalt regionparlament i Västerbotten säger riksdagsledamot Edward Riedl (M).

 

 

Text: Anna-Karin Nilsson

Mest lästa