Moderaterna vill återställa Storgatan i Umeå centrum

I början av sommaren byggdes delar av Storgatan i centrala Umeå om. Körfält för bilar togs bort och gjordes om till cykelväg. Gatan målades även i grönt och blått. Förändringen har försvårat för biltrafiken till och från centrala Umeå och långa köer bildas längs Storgatan. Moderaterna i tekniska nämnden har därför lämnat in ett nämndinitiativ om att försöket med att ta bort körfält för biltrafik på Storgatan avbryts.

Publicerad: 

– Centrum måste vara tillgängligt med alla transportmedel – även för bilar. Alla Umeåbor bor inte i centrala Umeå, utan i byar och orter på andra platser i kommunen. Umeå är också den största staden i Västerbotten och många i länet reser hit för att exempelvis köpa varor och tjänster, säger Stefan Nordström (M), vice ordförande i tekniska nämnden.

Ombyggnationen har också lett till att parkeringshuset Parketten har blivit otillgängligt. Många Umeåbor och besökare har reagerat negativt på förändringen. Röster har höjts om att människor har fått stå länge i bilkö längs Storgatan.

– Om kommunen vill uppnå ett trevligare centrum så behöver trafikflödet förbättras, inte försämras. Bilköer är dessutom negativt för luftkvaliteten i centrum, säger Marianne Löfstedt (M), ersättare i tekniska nämnden.

Moderaterna vill återställa Storgatan så att körfält öppnas upp igen och trafikflödet förbättras.

– Det är tydligt efter den här tiden att ombyggnationen inte har blivit bra. Genom att återställa Storgatan och öppna upp de körfält som togs bort innan sommaren hoppas vi kunna förbättra trafiksituationen i centrala Umeå, säger Stefan Nordström (M).

Joline Göttfert

Mest lästa