Moderaterna fick igenom förslag på förenklad och moderniserad abortlagstiftning

Publicerad: 

Sveriges nuvarande abortlagstiftning infördes för 48 år sedan. Situationen då var annorlunda mot idag. Exempelvis gjorde man vid den tiden alla aborter genom kirurgiska ingrepp jämfört med idag då nio av tio aborter medicinska.

Med bakgrund av det la Moderaterna under förra veckan fram förslag om en moderniserad abortlagstiftning i Sverige som är mer anpassad efter de förutsättningar som råder idag.

Moderaternas förslag till riksdagsbeslut var att medicinsk abort ska kunna genomföras hemifrån och man vill därför ändra lagen så att kvinnor efter konsultation ska kunna hämta ut medicin på apoteket.

Förslaget har stöd både från RFSU, det svenska barnmorskeförbundet och av Vårdförbundet och är redan en realitet i andra länder såsom Storbritannien och Frankrike. En utvärdering från brittiska läkarföreningen FSRH visar på mycket goda resultat och att väntetiderna dessutom minskat rejält.

Socialdemokraterna var i ett första skede negativt inställda till förslaget och menade in i det sista att man skulle rösta nej. I sista minuten valde man dock att bifalla förslaget.

Anna-Karin Nilsson, länsansvarig för Moderatkvinnorna i Västerbotten välkomnar reformen:

– Jag tycker att det är viktigt eftersom att det förenklar för kvinnor att få bestämma om de vill avbryta en oönskad graviditet, säger Nilsson (M).

Jonatan Hjeltman